W 44. odcinku Stettinum, europejskiego podcastu ze Szczecina, porozmawialiśmy – tym razem po polsku – z mec. Marcinem Przybyszem- szczecinianinem, prawnikiem, działaczem społecznym i „pendlerem“ między Szczecinem a Schwerinem. Od pierwszych bezpośrednich kontaktów z Rostockiem dwadzieścia lat temu po licznych pobytach w Niemczech i powrotach do Szczecina opowiada nam o pewnym wspólnym mianowniku polsko-niemieckich doświadczeń i zainteresowań w ostatnich latach swojego transgranicznego życiorysu tj. aktywność zawodowa i zaangażowanie w pracach Czerwonego Krzyża po obu stronach granicy. Zapraszamy! Wir laden ein! Martin Hanf & Pierre-Frédéric Weber