1. Informacje ogólne 

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod  adresem url: stettinum.eu 
 1. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych  jest: Martin Hanf
 1. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora:  kontakt[at]stettinum.eu
 1. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie. 
 1. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach: 
 • Prowadzenie newslettera 
 • Prowadzenie systemu komentarzy 
 • Prowadzenie systemu ogłoszeń drobnych 
 • Realizacja zamówionych usług 
 • Prezentacja oferty lub informacji 
 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o  użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: 
 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów  Operatora. 
 1. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”). 

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora 

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są  chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu  dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie,  zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być  odczytane jedynie na docelowym serwerze. 
 1. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności  oznacza regularne aktualizacje komponentów  programistycznych. 

3. Hosting 

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze operatora: ohv.com 

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych 

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to  niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do  zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.  Dotyczy to takich grup odbiorców: 
 • firma hostingowa na zasadzie powierzenia 
 1. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie  dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi  czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą  przetwarzane dłużej niż przez 3 lata. 
 1. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora: 
 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, 
 • ich sprostowania, 
 • usunięcia, 
 • ograniczenia przetwarzania, 
 • oraz przenoszenia danych. 
 1. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania  prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez  Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie  mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie  uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia,  dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 1. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu. 
 1. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności  polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach  zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego. 
 1. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w  rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.  Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej. 

5. Informacje w formularzach 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez  użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane. 
 1. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia  (oznaczenie czasu, adres IP). 
 1. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą  powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się  wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz. 
 1. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania  procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu  handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis  formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy. 

6. Logi Administratora 

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą  podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem. 

7. Istotne techniki marketingowe 

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ 

8. Informacja o plikach cookies 

 1. Serwis korzysta z plików cookies. 
 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w  urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
 1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym  Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich  dostęp jest operator Serwisu. 
 1. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 
 1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki  której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu  ponownie wpisywać loginu i hasła; 
 1. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”; 
 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,  opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu  końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach  plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych  (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza  przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym  Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany  ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia  usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne  blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten  temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki  internetowej. 
 1. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 
 1. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym  Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA). 

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może  zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie  obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów  uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji  użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach  może uniemożliwić korzystanie ze stron www 
 1. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej  przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z  instrukcjami: